Бизнес доклад

Разрастването на бизнеса ви води до писането на официални бизнес доклади за вътрешно ползване или за външни групи ( клиенти или инвеститори). Тези доклади са повече от цифри и факти. Те са лицето на вашата компания и трябва да бъдат професионално написани, за да направите възможно най – добро впечатление. Независимо от съдържанието на бизнес доклада или публиката има основен метод за създаването му.

Планиране на бизнес доклад

Има хора, които са рядкост, те могат да седнат пред празен лист и с химикалка да направят чудесен – ефективен доклад. Но, ако не сте от тях първото, което трябва да знаете е какво искате да представите. Съберете цялата информация, от която се нуждаете. Така самият процес по писането на бизнес отчета ще тече лесно, защото няма да ви се налага да прекъсвате, за да търсите необходимата ви информация за всеки параграф.
След като имате всички данни – създайте структурата. Направете списък на важните теми и подтеми. Водете си бележки за това каква информация искате да включите във всяка позиция, а след това организирайте темите в логически ред. Повечето доклади работят най – добре с подтема, но не се страхувайте да използвате друг формат, ако той отговаря по – добре на вашите данни. Планирайте въведение и заключение.

Основната организация на всеки доклад, е:

* Кажете в доклада какво искате да кажете;

* Кажете всичко, което да ви направи най – добрият бизнес;

* Кажете всичко, което току – що казахте.

Илюстрациите и диаграмите често са ефективни начини за представяне на информация в доклада, но не прекалявайте. Нека да са прости, чисти и черно – бели.

Писането на бизнес доклада

След като имате структурата и ясна представа за това, което искате да кажете вече е време да се справите с празната страница и да започнете да пишете. Не забравяйте, всеки доклад трябва да има чернова, така, че това което напишете, подлежи на поправки и изменения.
Напишете един параграф за всяка идея или тема във вашата схема. Всеки параграф трябва да започне със силно изречение, което ясно посочва каква е темата на параграфа. Бъдете кратки. Не използвайте десет думи, ако две ще свършат същата работа.
Не използвайте жаргон, ако можете да го избегнете. Ако трябва да използвате жаргон, дефинирайте понятието, когато го ползвате.

Коригиране на черновата на бизнес доклада

След приключване на черновата е време тя да се преразгледа и ревизира, за да се създаде крайният – същински бизнес доклад:

* Прочетете го на глас. Това е единствената проверка за тромав език. Всичко, което е написано не както трябва и не на място ще излезе.

* Правописа и граматиката на текстовия файл са чудесни, но внимавайте, по сигурно нещо от човешкият коректор няма.

* Оставете доклада за един ден и на другия го прочете отново. Така ще видите повече грешки с новата ви гледна точка. "Утрото е по – мъдро от вечерта".

* Накарайте някой друг да го прочетете. Друга гледна точка по принцип ще улови грешки, които сте изпуснали.

* Уверете се, че графиките и илюстрациите са на местата си и изглеждат правилно. Ако те имат надписи, не забравяйте да ги проверите.

Подобни статии:
 
10 мита за маркетинга Във всеки един от тези 10 мита има зрънце истина, а може би и малко...
Съвети за професионално израстване Как бихте могли да ускорите кариерата си: Образование Преди да...
60 секундов гид за наемане на точните хора За 60 секунди ще ви покажем как да разпознаете и наемете точните, най...

Реклама