Във връзка с постъпилите запитвания по повод изплащане на месечна помощ при отглеждане на близнаци МТСП уведомява, че Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца № 954-01-28 е приет на първо четене в Народно събрание. Предстои да бъде разгледан в Комисията по труда и социалната политика преди второ четене. След приемането и обнародването му в Държавен вестник ще бъде изготвен Правилник за неговото прилагане.

Законопроектът предвижда месечната помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година да се предоставя във вид на еднократна помощ. Месечната помощ за майка студентка, учаща в редовна форма на обучение за отглеждане на дете до навършването на една година, също да се предоставя във вид на еднократна помощ. Тези еднократни помощи се дават вместо разпределена за всеки месец помощ до навършване на една година.

Източник www.socialni.bg

 

Реклама