Въпрос : Възможно ли е да назнача шофьор на автобус по втори трудов договор чл.111 на 8 часа в периода когато е в платен годишен отпуск при основния си работодател.

Отговор : Трудовото законодателство не съдържа забрана да се полага труд по допълнителен трудов договор по време на платен годишен отпуск по основното трудово правоотношение.
Независимо от правното основание за сключване на трудовия договор, тъй като става въпрос за лице, което ще извършва транспортна дейност, се прилага Наредбата за организацията на работното време на лицата, които извършват транспорнти дейности в автомобилния транспорт, обн., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама