Въпрос : Учителка има навършени 59 г. и 10 месеца и учителски стаж 30 години . Може ли работодателят да се възползва от §5 от КСО и да прекрати трудовия договор по чл. 328, т. 10 от КТ

Отговор : Съгласно § 5, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 (към момента 60-годишна възраст за жените и 63-годишна възраст за мъжете) и учителски осигурителен стаж до 31 декември 2011 г. - 25 години за жените и 30 години за мъжете.

В случай, че лицето отговаря на посочените по-горе изисквания, то в посочения от Вас случай, правото на пенсия по този ред за служителя е възникнало и може да бъде упражнено. Трудовото законодателство урежда правната възможност (но не и задължение), работодателят да прекрати трудовото правоотношение с писмено предизвестие на работник или служител при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 328, т. 10 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама