Адреси на ТЕЛК, РЗИ, РКМЕ

Горещи телефони и приемни за пациенти работят във всички регионални центрове по здравеопазване в страната. В тях всеки човек може да получи информация за правата и задълженията си, за възможностите за достъп до лечебни заведения или лекарства. Освен това там хората ще имат връзка и със структурите на ТЕЛК, НЕЛК и картотеката с медицински досиета. Организацията е създаден с цел улесняване на достъпа на хората до търсената от тях информация, с оглед гарантиране на техните права.

Националната експертна лекарска комисия:

Бул.”Акад. Иван Гешов” № 15

Приемен ден: всеки вторник от 10-12 ч. в кабинета на директора на НЕЛК

Горещи телефони: 02/8053930; 8053940

ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

ОБЩИ ТЕЛК:

„I МБАЛ – София” ЕАД

I състав  -  тел. 8059360, предс. д-р Джуркова, адрес: бул. “П. Евтимий” № 37.

II състав -  тел. 9790867, предс. д-р Латинов, адрес: „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1.

ІІІ състав - тел. 8059382, предс. д-р Христев, адрес: бул. “П. Евтимий”№ 37.

„II МБАЛ – София” ЕАД        

I състав  -  тел. 9158526, пред. д-р Петрова адрес: бул. “Христо Ботев” № 120

II състав -  тел. 9313881, пред. д-р Вачева адрес: „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191

„IV МБАЛ – София” ЕАД

I състав -  тел. 8569054, предс. д-р Фетваджиева, адрес: „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ст. Тошев” № 15-17.

ІІ състав -  тел. 9313052, предс. д-р Николов, адрес: „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191.

„V МБАЛ – София” ЕАД - обща ТЕЛК-  тел. 9268141, предс. д-р Холевич, адрес: бул. “Столетов” № 67 А.

МБАЛ „НКБ” ЕАД /бивщата ІІІ Градска болница/ -  обща ТЕЛК – тел. 9217175, предс. д-р Ценова, адрес: ул. “Коньовица” № 65.

СБАЛОЗ ЕООД /бившият онкологичен диспансер/ -  обща ТЕЛК с онкологична насоченост – тел. 8751156, предс. д-р Жечева, адрес: ул. “Андрей Сахаров” № 65.

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕАД -  ТЕЛК – общи и професионални заболявания, предс. д-р Недев,  адрес: бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15  -  тел. 8527296.

СБАЛ по онкология ЕАД - обща ТЕЛК с онкологична насоченост – тел. 8720546 , предс. д-р Манаси Николов, адрес: ул. “Пловдивско поле” № 6.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕЛК

ТЕЛК за психични заболявания:

Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД /бившият психиатричен диспансер/ – тел. 9806996, предс. д-р Думанова, зам. д-р Сираков, адрес: ул. “Екзарх Йосиф” № 59.

ТЕЛК за очни заболявания:

„V МБАЛ – София” ЕАД, тел. 9268175, предс. д-р Стоева, адрес: бул. “Столетов” № 67 А.

ТЕЛК за специфични и неспецифични белодробни заболявания:

„Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД /бившият диспансер/ - тел. 8326155, предс. д-р Свракова, адрес: ул. “Веслец” № 55.

 

ВЕДОМСТВЕНИ ТЕЛК:

Военно Медицинска Академия – ЦВМК - обща ТЕЛК – тел. 9225052, предс. полк. Алексиев, адрес: бул.”Георги Софийски” № 3.

Медицински институт МВР – обща ТЕЛК - тел. 9821443, предс. д-р Иванова, адрес: бул.”Скобелев” № 79.

РКМЕ към РЗИ София град

Адрес РКМЕ: гр. София
ул. "Иларион Макариополски" 10
Работно време: 08:00 - 17:00
Телефон РКМЕ: 02 / 83 271 83; 0882 440 493;
Адрес РЗИ: гр. София
ул. "Враня" 20
Телефон РЗИ: 02 / 81 304 20; 02 / 81 304 04;
Web: http://www.rczsofia.org
Е-mail: director@srzi.bg

РЗИ - София област

Адрес: гр. София, ул. "Неофит Рилски" № 64

Телефон: 02 975 9240

e-mail: director_rzi@rzi-sfo.com

Директор: д-р Георги Канзов

РКМЕ към РЗИ София област

Адрес РКМЕ: гр. София
ул. "Димитър Моллов" 1
Работно време: 08:30 - 17:00
Телефон РКМЕ: 02 / 97 592 02
Адрес РЗИ: гр. София
ул. "Неофит Рилски" 64
Телефон РЗИ: 02 / 97 592 40; 02 / 98 742 08;
Web: http://www.rzi-sfo.com
Е-mail: rzi_so@rzi-sfo.com

Състави на ТЕЛК

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Благоевград
Адрес: гр. Благоевград
ул. "Славянска" 60
Телефон: 073 / 829 23 75
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Дюлгерова
Web: http://www.mbalblagoevgrad.com
E-mail: mbal_bl@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Благоевград
Адрес: гр. Благоевград
ул. "Славянска" 61
Телефон: 073 / 829 23 59
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Олег Кашукеев
Web: http://www.mbalblagoevgrad.com
E-mail: mbal_bl@abv.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Бургас
Адрес: гр. Бургас
бул. "Ст. Стамболов" 73
Телефон: 056 / 82 01 41; 056 / 89 48 76
Работно време; 12:00 - 15:00
Председател: Д-р Кираджиева
E-mail: dirmbal@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Бургас
Адрес: гр. Бургас
бул. "Ст. Стамболов" 73
Телефон: 056 / 82 01 41
Работно време: 12:00 - 15:00
Председател: Д-р Бакърджиева
E-mail: dirmbal@abv.bg

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ Бургас
Адрес: гр. Бургас
к-с "Лазур", Парк "Езеро"
Телефон: 056 / 81 63 01
Работно време: 12:00 - 15:00
Председател: Д-р Грудова
E-mail: villi61@abv.bg

СТЕЛК Белодробни заболявания към СБАЛПФЗ Бургас
Адрес: гр. Бургас
ул. "Ген. Гурко" 64
Телефон: 056 / 89 62 17
Работно време: 12:00 - 15:00
Председател: Д-р Бонева
E-mail: pulm_hosp_rcz@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Марина" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Христо Смирненски" 1
Телефон: 052 / 97 84 66
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Петко Ников
Web: http://www.svetamarina.com
E-mail: officeub@mail.bg

СТЕЛК Психични заболявания към МБАЛ "Св. Марина" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Христо Смирненски" 1
Телефон: 052 / 97 84 73
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Ж. Железов
Web: http://www.svetamarina.com
E-mail: officeub@mail.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Анна" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Цар Освободител" 100
Телефон: 052 / 65 59 11 (до 15) – вътр. 224; 205
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Росица Георгиева
Web: http://www.svetaanna-varna.com/view.aspx?f=171&s=228
Email: contacts@svetaanna-varna.com

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Анна" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Цар Освободител" 100
Телефон: 052 / 65 59 11 (до 15) – вътр. 588
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Анна Колева
Web: http://www.svetaanna-varna.com/view.aspx?f=171&s=228
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com

СТЕЛК Психични заболявания към МБАЛ "Св. Анна" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Цар Освободител" 100
Телефон: 052 / 648 232
Работно време: Пн/Ср - 11:00-18:30
Вт/Чтв/Пт - 08:00-15:30
Председател: Д-р Светлозар Попов
Web: http://www.svetaanna-varna.com/view.aspx?f=171&s=228
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com

СТЕЛК Белодробни заболявания към МБАЛ "Св. Анна" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Цар Освободител" 100
Телефон: 052 / 64 82 32
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 08:00-16:30
Вт - 11:00-19:30
Председател: Д-р В. Петкова
Web: http://www.svetaanna-varna.com/view.aspx?f=171&s=228
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com

СТЕЛК Очни заболявания към МБАЛ "Св. Анна" Варна
Адрес: гр. Варна
бул. "Цар Освободител" 100
Телефон: 052 / 63 40 97
Работно време: Пн/Вт/Чтв/Пт - 08:00-15:30
Ср - 08:00-19:30
Председател: Д-р Емилия Червенкова
Web: http://www.svetaanna-varna.com/view.aspx?f=171&s=228
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com

ТЕЛК Общи заболявания към МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново
ул. "Ниш" 1
Телефон: 062 / 62 68 41, вътр.264; 0887 312 304;
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 08:00-16:30
Вт - 11:30-16:30
Председател: Д-р Олга Пенева
Web: http://www.mobaltarnovo.com/KDB.html#8
E-mail: mobal_sch@yahoo.com

СТЕЛК Белодробни заболявания към СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново
ул. "Христо Караминков" 19
Телефон: 062 / 61 97 67
Работно време: 07:30 - 14:30
Председател: Д-р Маринка Атанасова
E-mail: odpfz_vt@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Петка" Видин
Адрес: гр. Видин
ул. "Хан Аспарух" 29
Телефон: 0888 576 516
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Илия Раденовски
Web: http://www.mbal-vidin.com/?action=aboutus
E-mail: mbal_vidin@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Христо Ботев" Враца
Адрес: гр. Враца
ул. "Втори юни" 66
Телефон: 0879 440 848
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-13:30
Вт - 07:30-19:00
Председател: Д-р Лиляна Мишева
Web: http://mbalvratsa.com
E-mail: mbal_vratza@abv.bg

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ Враца
Адрес: гр. Враца
ул. "Беласица" 1
Телефон: 092 / 62 62 45
Работно време: 08:00 - 14:00
Председател: Д-р Петър Славчев
E-mail: nadia_odpzs@abv.bg

СТЕЛК Белодробни заболявания към СБАЛПФЗ Враца
Адрес: гр. Враца
ул. "Ген. Леонов" 93
Телефон: 092 / 62 69 58; 0878 693 143;
Работно време: 08:30 - 12:00
Председател: Д-р Цветанка Лилова
E-mail: dbb8@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово
Адрес: гр. Габрово
ул. "Д-р Илиев – Детския" 1
Телефон: 066 / 80 02 43 вътр.253
Работно време: Пн/Ср/Пт - 08:00-14:30
Вт/Чтв - 13:00-18:30
Председател: Д-р Миролюб Маджаров
E-mail: mbalgab@gmail.com

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Екатерина" Димитровград
Адрес: гр. Димитровград
ул. "Христо Ботев" 29
Телефон: 0391 / 28 93 77; 0391 / 6 40 35;
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Васил Наков
E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Добрич
Адрес: гр. Добрич
ул. "Панайот Хитов" 24
Телефон: 058 / 60 04 88, вътр.224
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Гинка Вайкова
E-mail: oblb@bergon.net

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Иван Рилски" Дупница
Адрес: гр. Дупница
ул. "Свети Георги" 2
Телефон: 0701 / 58 9 36
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Надка Костадинова
Web: http://www.mbal.org/telk.html
E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Проф. Д-р Герчев" Етрополе
Адрес: гр. Етрополе
ул. "Бригадирска" 1
Телефон: 0885 583 483
Работно време: Пн/Ср/Чтв - 08:00-16:00
Вт/Пт - не работи
Председател: Д-р Валентин Данчев

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Киро Попов" Карлово
Адрес: гр. Карлово
ул. "Ген. м-р Гурко Мархолев" 3
Телефон: 0335 / 90 8 78
Работно време: Пн/Чтв - 08:00-16:30
Вт/Ср/Пт - не работи
Председател: Д-р Васил Запрянов
E-mail: mbal_karlovo@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Иван Рилски" Козлодуй
Адрес: гр. Козлодуй
ул. "Св. св. Кирил и Методий" 1
Телефон: 0973 / 85 3 61
Работно време: 07:30 - 15:30
Председател: Д-р Емил Гогошев
E-mail: mbal_kz@mail.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Кубрат
Адрес: гр. Кубрат
ул. "Княз Борис І" 12
Телефон: 0848 / 72 2 20
Работно време: 07:30 - 15:00
Председател: Д-р Йорданка Сидерова
E-mail: mbal_kubrat@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" Кърджали
Адрес: гр. Кърджали
бул. "Беломорски" 53
Телефон: 0361 / 68 4 00; 0361 / 68 3 32;
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Илия Габровски
Web: http://www.hospital-kj.com
E-mail: hospital_kj@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Н. Василев" Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил
ул. "Яворов" 6, ет. 4
Телефон: 078 / 55 02 28
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Надежда Янева
Web: http://www.mbalkn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=108&lang=bg
E-mail: mbal_kn@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Ловеч
Адрес: гр. Ловеч
ул. "Съйко Съев" 27
Телефон: 068 / 66 73 92
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Донка Минкова
Web: http://mbal-lovech.com/telk.htm
E-mail: mbal_lovech@abv.bg

СТЕЛК Психични заболявания към ДПБ Ловеч
Адрес: гр. Ловеч
ул. "Княз Ал. Батенберг" 1
Телефон: 068 / 65 17 14; 068 / 65 17 17;
Работно време: 07:30 - 13:30
Председател: Д-р Милен Пенев
E-mail: dpblovech@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" Лом
Адрес: гр. Лом
ул. "Тодор Каблешков" 2
Телефон: 0971 / 60 0 51
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Цветан Дамянов
E-mail: mbal_lom@yahoo.co.uk

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" Монтана
Адрес: гр. Монтана
ул. "Сирма войвода" 2
Телефон: 096 / 30 03 51
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Никола Петров
E-mail: mbalmont@net-surf.net

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Д. Беров" Нови пазар
Адрес: гр. Нови пазар
ул. "Христо Ботев" 22
Телефон: 0537 / 24 2 62; 0896 005 144;
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Соня Вълкова
E-mail: mbalnp@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Павликени
Адрес: гр. Павликени
ул. "Васил Петлешков" 2
Телефон: 0610 / 98 9 15; 0610 / 98 9 22 вътр.332
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Марин Михалев
E-mail: mbal_pavlikeni@abv.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик
ул. "Болнична" 15
Телефон: 034 / 40 87 68
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Асен Хърлев
E-mail: mbalpz@gmail.com

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик
ул. "Болнична" 15
Телефон: 034 / 40 86 60
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Снежана Кабаджова
E-mail: mbalpz@gmail.com

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник
Адрес: гр. Перник
ул. "Брезник" 2
Телефон: 076 / 68 73 94
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Красимир Танков
E-mail: mbalpk@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник
Адрес: гр. Перник
ул. "Брезник" 2
Телефон: 076 / 68 73 37
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Росица Гайдарова
E-mail: mbalpk@abv.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен
Адрес: гр. Плевен
ул. "Г. Кочев" 8А
Телефон: 064 / 88 64 86
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Евгения Гайдарска
Web: http://www.umbalpln.com

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен
Адрес: гр. Плевен
ул. "Г. Кочев" 8А
Телефон: 064 / 88 64 89
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Агнешка Белчу
Web: http://www.umbalpln.com

Трети състав на ТЕЛК Общи заболявания към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен
Адрес: гр. Плевен
ул. "Г. Кочев" 8А
Телефон: 064 / 88 64 93
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Силвия Маринова
Web: http://www.umbalpln.com

СТЕЛК Детски заболявания към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен
Адрес: гр. Плевен
ул. "Г. Кочев" 8А
Телефон: 064 / 88 64 28
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Славка Джонова
Web: http://www.umbalpln.com

СТЕЛК Очни заболявания към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен
Адрес: гр. Плевен
ул. "Г. Кочев" 8А
Телефон: 064 / 88 64 88
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Тинка Върбанова
Web: http://www.umbalpln.com

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон:
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Мария Бичурова
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон:
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Благородна Еленкова
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

Трети състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон:
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Димитър Белаков
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

Четвърти състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон:
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Валентина Диева
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

Пети състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон:
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Янчо Лечев
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg


СТЕЛК Психични заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон: 032 / 62 91 73
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Райна Ангелова
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

СТЕЛК Очни заболявания към МБАЛ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
ул. "4-ти януари" 36
Телефон: 0889 208 114
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Добринка Павлова
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=32
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Пантелеймон" Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
бул. "Н. Вапцаров" 9
Телефон: 032 / 60 39 09
Работно време: Пн/Ср/Чтв/Пт - 07:30-15:30
Вт - 11:30-15:30
Председател: Д-р Григор Шишков
E-mail: mbal_2@yahoo.com


СТЕЛК Белодробни заболявания към СБАЛПЗАЛ "Кудоглу" Пловдив
Адрес: гр. Пловдив
бул. "Цариградско шосе" 108
Телефон: 032 / 60 83 52
Работно Време: Пн - 11:00-18:00
Вт/Ср/Пт - 08:00-13:00
Чтв - 08:00-18:00
Председател: Д-р Румен Стойков
E-mail: upravitel@kudoglu.dir.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Иван Рилски" Разград
Адрес: гр. Разград
ул. "Коста Петров" 2
Телефон: 084 / 62 43 21, вътр.324
Работно време: Пн/Ср/Пт - 07:30-13:30
Вт/Чтв - 07:30-18:00
Председател: Д-р Венцислав Шопов
E-mail: mbal@bogytec.com

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Русе
Адрес: гр. Русе
ул. "Независимост" 2
Телефон: 082 / 88 72 33; 0899 931 612;
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Милка Минчева
Web: http://www.mbal.rousse.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=162
E-mail: mbalruse@mail.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Русе
Адрес: гр. Русе
ул. "Независимост" 2
Телефон: 082 / 88 73 73; 0887 416 458;
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Тодор Филипов
Web: http://www.mbal.rousse.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=130&lang=bg
E-mail: mbalruse@mail.bg

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ Русе
Адрес: гр. Русе
ул. "Тутракан" 20
Телефон: 082 / 84 57 38; 0879 350 904;
Работно време: 08:00 - 15:00
Председател: Д-р Росица Вачева
Web: http://www.odpzs-rs.org/
E-mail: odpzs@mail.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Самоков
Адрес: гр. Самоков
ул. "Македония" 49
Телефон: 0722 / 66 0 65; 0722 / 66 0 66
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Надежда Фотева
Web: http://mbal-samokov.com/home.html
E-mail: mbal_samokov@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" Севлиево
Адрес: гр. Севлиево
ул. "Стефан Пешев" 147
Телефон: 0886 407 232
Работно време: 07:30 - 14:30
Председател: Доц. д-р Яким Якимов

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Силистра
Адрес: гр. Силистра
бул. "Македония" 61
Телефон: 086 / 82 39 21
Работно време: 07:30 - 15:30
Председател: Д-р Сашко Симеонов
Web: http://mbal-silistra.com/?go=4.6
E-mail: mbalss@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Силистра
Адрес: гр. Силистра
бул. "Македония" 61
Телефон: 087 / 82 39 21
Работно време: 07:30 - 15:30
Председател: Д-р Ангел Господинов
Web: http://mbal-silistra.com/?go=4.6
E-mail: mbalss@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен
Адрес: гр. Сливен
ул. "Ст. Караджа" 2
Телефон: 044 / 62 30 62
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Лиляна Никифорова
Web: http://sliven.info/mbal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
E-mail: mbal.sl@iradeum.com

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" Смолян
Адрес: гр. Смолян
бул. "България" 2
Телефон: 0301 / 62 6 66; 0882 430 065;
Работно време: 07:30 - 14:00
Председател: Д-р Мария Ирикева
E-mail: orb-sm@mbox.digsys.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към Първа МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "П. Евтимий" 37
Телефон: 02 / 80 59 360
Работно време: Пн - 12:30-16:30
Вт/Ср/Чтв/Пт - 08:00-16:00
Председател: Д-р Зоя Джуркова
E-mail: mbal_1@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към Първа МБАЛ София
Адрес: гр. София
ул. "Илия Бешков" 1
Телефон: 02 / 97 90 876
Работно време: Пн - 12:30-16:30
Вт/Ср/Чтв/Пт - 08:00-16:00
Председател: Д-р Латинов
E-mail: mbal_1@abv.bg

Трети състав на ТЕЛК Общи заболявания към Първа МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "П. Евтимий" 37
Телефон: 02 / 80 59 382
Работно време: Пн - 12:30-16:30
Вт/Ср/Чтв/Пт - 08:00-16:00
Председател: Д-р Христев
E-mail: mbal_1@abv.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към Втора МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Хр. Ботев" 120
Телефон: 02 / 91 58 526
Работно време: 07:30 - 16:30
Председател: Д-р Виолета Петрова
Web: http://www.vtora-mbal.org/struktura.php?u=http://www.vtora-mbal.org/3-1-7.html
E-mail: secondmbal@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към Втора МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Мария Луиза" 191
Телефон: 02 / 93 13 881
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Мими Вачева
Web: http://www.vtora-mbal.org/struktura.php?u=http://www.vtora-mbal.org/3-1-7.html
E-mail: secondmbal@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ - НКБ София
Адрес: гр. София
ул. "Коньовица" 65
Телефон: 02 / 92 17 175
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Майя Ценова
Web: http://hearthospital.bg/telk.php
E-mail: nois@hearthospital.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към Четвърта МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Ген. Стефан Тошев" 15-17
Телефон: 02 / 85 69 054
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Татяна Фетваджиева
Web: http://www.fourth-city-hospital.org/telk.htm
E-mail: mbal4@abv.bg

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към Четвърта МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Мария Луиза" 191
Телефон: 02 / 93 13 052
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Николай Николов
Web: http://www.fourth-city-hospital.org/telk.htm
E-mail: mbal4@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към Пета МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Столетов" 67А
Телефон: 02 / 92 68 141
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Боряна Холевич
Web: http://petambal-sofia.com/index.php
E-mail: director.vmbal@gmail.com

СТЕЛК Очни заболявания към Пета МБАЛ София
Адрес: гр. София
бул. "Столетов" 67А
Телефон: 02 / 92 68 175
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Стоева
Web: http://petambal-sofia.com/index.php
E-mail: director.vmbal@gmail.com


ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Иван Рилски" София
Адрес: гр. София
бул. "Акад. Иван Гешов" 15
Телефон: 02 / 85 27 296
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Красимир Недев
Web: http://www.rilski.com
E-mail: admin@rilski.com

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Анна" София
Адрес: гр. София
ул. "Д. Моллов" 1
Телефон: 02 / 97 59 174
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Венета Григорова
Web: http://www.sveta-anna.eu/TELK.html


ТЕЛК Общи и онкологични заболявания към НСБАЛ по онкология София
Адрес: гр. София
ул. "Пловдивско поле" 6
Телефон: 02 / 87 20 546
Работно време: 08:00 - 15:00
Председател: Д-р Манаси Николов
Web: http://www.onco-bg.com/str/telk.html
E-mail: info@sbaloncology.bg

ТЕЛК Общи и онкологични заболявания към СБАЛОЗ София
Адрес: гр. София
бул. "Андрей Сахаров" 1
Телефон: 02 / 87 51 156
Работно време: 08:00 - 15:00
Председател: Д-р М. Жечева


СТЕЛК Белодробни заболявания към СБПФЗ София

Адрес: гр. София
бул. "Сливница" 309
Телефон: 02 / 83 10 201
Работно време: 08:00 - 15:00
Председател: Д-р Венета Керемидчиева

СТЕЛК Белодробни заболявания към МЦ за ПФЗ София
Адрес: гр. София
ул. "Веслец" 55
Телефон: 02 / 83 26 155
Работно време: Пн - 12:30-19:30
Вт/Ср/Чтв/Пт - 07:30-13:30
Председател: Д-р Евдокия Свракова
E-mail: bmilev@abv.bg

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ "Проф. Шипковенски" София
Адрес: гр. София
ул. "Екзарх Йосиф" 59
Телефон: 02 / 98 06 996
Работно време: 07:30 - 14:30
Председател: Д-р Теодора Думанова

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ София
Адрес: гр. София
бул. "Сливница" 309
Телефон: 02 / 93 16 120
Работно време: 08:00 - 14:30
Председател: Д-р Емилия Игнатова

ТЕЛК Общи заболявания към Военно медицинска академия
Адрес: гр. София
ул. "Георги Софийски" 3
Телефон: 02 / 92 25 052
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Полк. д-р Любомир Алексиев
Web: http://www.vma.bg/pagebg.php?P=18
E-mail: lo@vma.bg

ТЕЛК Общи заболявания към Медицински институт на МВР
Адрес: гр. София
бул. "Ген. Скобелев" 79А
Телефон: 02 / 98 21 443
Работно време: 08:00 - 16:30
Председател: Д-р Божана Иванова
E-mail: medinst23@mvr.bg

Първи състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Проф. Ст. Киркович" Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Столетов" 2
Телефон: 042 / 69 82 34
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Валентина Грозева-Иванова
E-mail: offices@mbal-kirkovich.org

Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Проф. Ст. Киркович" Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Столетов" 2
Телефон: 042 / 69 82 35
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Елисавета Еленска
E-mail: offices@mbal-kirkovich.org

Трети състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Проф. Ст. Киркович" Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Столетов" 2
Телефон: 042 / 69 84 87
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Надежда Тодорова
E-mail: offices@mbal-kirkovich.org

СТЕЛК Психични заболявания към ЦПЗ Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Армейска" 16
Телефон: 042 / 64 80 12
Работно време: 07:30 - 14:30
Председател: Д-р Мими Матева
E-mail: odpzs_stara_zagora@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Троян
Адрес: гр. Троян
ул. "Радецки" 30
Телефон: 0670 / 62 0 21
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Теодора Вълковска
E-mail: mbal_troyan@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Търговище
Адрес: гр. Търговище
кв. "Запад", бул. "Сюрен"
Телефон: 0601 / 68 4 25; 0884 906 246
Работно време: 07:30 - 14:00
Председател: Д-р Савка Добрева
E-mail: mbal_trg@mail.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Хасково
Адрес: гр. Хасково
бул. "Съединение" 49
Телефон: 038 / 60 68 12
Работно време: 07:30 - 16:00
Председател: Д-р Лиляна Михова
Web: http://mbal.hit.bg/mbal.htm
E-mail: mbal_haskovo@abv.bg

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ Шумен
Адрес: гр. Шумен
ул. "Васил Априлов" 63
Телефон: 054 / 85 57 82; 0898 542 532;
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Валентина Манолова
Web: http://www.mbal-shoumen.com/default.asp?page=VIEW&action=OPEN&id=53
E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "Св. Пантелеймон" Ямбол
Адрес: гр. Ямбол
ул. "Панайот Хитов" 30
Телефон: 0878 951 477
Работно време: 08:00 - 16:00
Председател: Д-р Радостин Иванов
Web: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=553
E-mail: mbal_zop@abv.bg

Подобни статии:
 

Реклама