Thiogamma (Worwag)

Лекарствени форми: Tabl. x 600 mg; Amp. x 600 mg/20 ml.

Действие: Тиогама представлява алфа-липоевата киселина, която се произвежда ендогенно в организма и функционира като ко-ензим при окислителното декарбоксилиране на алфа-кетоновите киселини. Алфа-липоевата киселина е съставна част на три важни ензима, които са абсолютно необходими за разграждането на всички съставки на храната и усвояването на енергия от захари, белтъци и мазнини. При болни от диабет животни алфа-липоевата киселина намалява нивата на кръвната захар и повишава чернодробния гликоген, а при хора предизвиква промени в концентрацията на пирогроздената киселина в кръвта. При дефицит на алфа-липоева киселина в организма може да настъпи ограничено усвояване на енергия от клетките, клетъчни увреждания и разнообразни нарушения в обмяната на веществата.

При болни от захарен диабет с диабетна невропатия Thiogamma има висока ефективност както върху нарушенията в сетивността, така и върху невропатичната болка.

Приет перорално тиогама се резорбира бързо и почти напълно. Плазменият му полуживот е 10 – 20 min. Метаболизира се чрез окисление на страничната верига и конюгация. Елиминира се през бъбреците с урината, предимно под формата на метаболити.

Показания: За каузална терапия на диабетната полиневропатия.

Особености на приложение и дозировка: При тежки случаи лечението се започва с венозно приложение на 1 – 2 ампули тиогама в продължение на 2 – 4 седмици, след което лечението продължава перорално по 1 таблетка дневно. При по-леки случаи лечението може да се проведе с по 1 таблетка дневно.

Странични ефекти: След бързо венозно инжектиране може да възникне чувство на напрежение в главата и затруднено дишане, които изчезват спонтанно. Може да се наблюдават както локални алергични реакции с уртикария и екзема в областта на инжектирането, така и системни алергични реакции, включително до шоково състояние. В редки случаи след венозно приложение са наблюдавани конвулсия, диплопия, кожни пурпури и тромбоцитопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към алфа-липоева киселина, бременност и лактация.

 

Реклама