Opipramol (DCI)

Синоними: Opipramol (Balkanpharma), Insidon (Novartis), Pramolan (Ciech Polfa).

Лекарствени форми: Drag. x 50 mg.

Действие: Опипрамолът притежава антидепресивна и анксиолитична активност. Действието му има двуфазен характер, като транквилизиращият му ефект предшества тимоаналептичния. През първата фаза намаляват безпокойството, напрегнатостта и страха, а през втората се повишава настроението, настъпва едно вътрешно освобождаване и духовно облекчаване и се постига психовегетативно хармонизиране и стабилизиране, изчезват функционалните смущения. Инсидонът благоприятства възстановяването на физиологичния ритъм на съня. Той е подходящ за лечение на вегетативни нарушения, свързани с психично състояние на страх, вътрешно напрежение, безпокойство и отпадналост.

След орално приемане опипрамолът се абсорбира напълно. По време на хепаталния му пасаж той се метаболизира в голямата си част в дехидрооксиетилопипрамол, който има фармакологична активност. С плазмените протеини се свързва в около 91%. Плазменият му полуживот е 6 - 23 h. повече от 70% от приетата доза се елиминира през бъбреците с урината под формата главно на метаболити и само 4,5 - 9% непроменен. Останалата част се елиминира с фекалиите.

Показания: Неврози с депресивна, хипохондрична и невровегетативна симптоматика, неврози в детската и старческата възраст, климактерични смущения, хроничен алкохолизъм.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни се дозира по 50 mg 2 - 3 пъти дневно, като при необходимост дневната доза може да се повиши до 250 - 300 mg. Таблетките се приемат с малко вода. Курсът на лечение трае около 1 месец. В детска възраст се прилага над 6 години по 1 - 2 дражета дневно в зависимост от възрастта.

Взаимодействие с други лекарства: Противопоказано е комбинираното му приложение с неселективни инхибитори на МАО. За да се предотврати развитието на синдром на интерференция след лечение с инхибитори на МАО е необходимо да се спази интервал минимум от 15 дни преди започване на лечение с опипрамол. Намалява антихипертензивния ефект на гванетидина и клонидина. При комбиниране с адреналин, норадреналин и амфетаминови анорексигени съществува риск от хипертензивни кризи и ритъмни нарушения.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават сухота в устата, кризи от изпотяване, запек, световъртеж, уморяемост, тахикардия, ортостатична хипотензия, кожни алергични реакции. Много рядко може да има гадене, палпитации, тремор, главоболие, дизартрия, дизурия, ретенция на урината, еозинофилия. Изключително рядко синкопални прояви, алопеция.

Противопоказания: Свръхчувствителност към опипрамол, аденома на простата, глаукома със затворен ъгъл. По време на лечението не се препоръчва приемането на алкохолни напитки.

 

Реклама