Helicocin (Biochemie)

Лекарствени форми: Tabl. (овални) x 75 mg Amoxicilline + tabl. (кръгли) x 500 mg Metronidazole.

Действие: Хеликосин е условно комбиниран препарат, който съдържа в една опаковка 18 овални таблетки с амоксицилин по 750 mg и 18 кръгли таблетки с метронидазол по 500 mg, поставени една до друга и означени със сутрин, обед и вечер.

Двете активни субстанции на препарата се използват отдавна при лечението на различни инфекциозни заболявания. Амоксицилинът е аминопеницилин с бактерициден тип на действие и широк антибактериален спектър. Метронидазолът, който спада към групата на нитроимидазоловите препарати, също има бактерицидно действие, широк антипротозоен спектър и висока антибактериална активност спрямо някои анаеробни микроорганизми. Всяка от двете субстанции показва in vitro активност спрямо Helicobacter pylori, причинителя на улцерозния синдром. Широки клинични проучвания обаче показаха, че комбинацията на амоксицилин с метронидазол осигурява при човека изкореняване на този причинител и позволява да се получи търсения резултат. Липсата на рецидиви на язвата след проведеното лечение и микробиологичните проучвания показват, че комбинацията от двата антибиотика осигурява адитивен синергизъм спрямо Helicobacter pylori. Освен това, изглежда че амоксицилинът потиска развитието на резистентност спрямо Helicobacter pylori. Резистентност на причинителя към амоксицилина до сега не е установена.

Двете съставки на хеликоцина не се повлияват във фармакокинетичен план. Акомсицилинът се абсорбира почти изцяло в тънките черва. Приемането на храна не повлиява абсорбцията му. Пикови серумни нива се получават 1 - 2 h след приемането му. Дифузията му в телесните тъкани и течности е много добра. Плазменият му полуживот е 1 - 2 h. Елиминира се главно с урината. Метронидазолът се абсорбира бързо и напълно след орално приемане и пикови серумни нива се достигат след 1 - 2 h. Приемането на храна може да забави абсорбцията му. Той има добра пенетрация в тъканите. Плазменият му полуживот е около 8 h при здрави възрастни. Елиминира се основно през бъбреците в около 20% непроменен, а останалото количество като метаболити. При ХБН продължителното приемане на препарата може да доведе до кумулация на метаболитите на метронидазола. Тежки чернодробни увреждания също намаляват плазмения клирънс на метронидазола.

Показания: - за лечение на хроничен активен гастрит, причинен от Helicobacter pylori.

- В комбинация с антагонисти на Н2-рецепторите или в инхибитори на протонната помпа за лечение на рецидивираща хронична дуоденална язва.

Особености на приложение и дозировка:

Поради съдържанието на метронидазол по време на лечението с хеликоцин се забранява употребата на алкохол.

Провеждането на нов курс на лечение с хелокоцин е оправдано след тестуване за наличие на Helicobacter pylori. Нов курс може да се проведе само след най-малко 6-седмична почивка.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към метронидазол или пеницилини. Остри заболявания на ЦНС, костномозъчна хипоплазия, бременност, по време на кърмене, в предложената дозировка при лица под 18 години.
От страна на храносмилателният тракт - гадене, повръщане, диария или констипация, абдоминални колики, глосити, стоматити, рядко муко-мембранозен колит. Кожни алергични реакции, които обикновено са бенигнени и изчезват след спиране на лечението. хематологични прояви - левкоцитопения, тромбоцитопения и анемия, които са обикновено транзиторни. Тъмно оцветяване на урината от метаболитите на метронидазола, рядко дизурични и циститни прояви. От страна на нервната система - рядко се наблюдават конвулсии, главно при епилептици.
Едновременното приложение с антиацидни средства намалява резорбцията на амоксицилина, а комбинацията на амоксицилин с алопуринол повишава риска от кожни реакции. Амоксицилинът в редки случаи намалява ефективността на оралните контрацептивни средства. Симетидинът може да потисне хепаталния метаболизъм на метронидазола и да увеличи плазмените му концентрации. Метронидазолът потенцира антикоагулантният ефект на варфарина.
В продължение на 12 дни се вземат по 1 овална таблетка амоксицилин и по 1 кръгла таблетка метронидазол 3 пъти дневно. Двете таблетки се вземат непосредствено една след друга. При инфекции с Helicobacter pylori е особено важно да се спазват точно указанията за дозировката, тъй като в противен случай може да се развие резистентност на патогенния причинител и да се компрометира терапевтичния успех. При флоридна дуоденална язва хеликоцина трябва да се комбинира с антиулцерозни средства. Комбинацията на хеликоцин с антагонисти на Н2-рецепторите, с омепразол, със сукралфат и с бисмутови препарати е изпробвана и е възможна. Приложението на хеликоцинът трябва да започне още от началото на лечението с антиулцерозни средства. Установено е, че хеликоцинът ускорява заздравяването на язвения дефект.
 

Реклама