Betamethasone (DCI)

Синоними: Betnesol (Glaxo), Celestene (Schering-Plough), Celestone (Schering), Celestone chronodose (Essex Chemie), Diprophos (Essex Chemie).

Лекарствени форми: Betnesol – tabl. x 0,5 mg, amp. x 4 mg/1 ml pro inj. i.v. et intraarticularis; Celestene – amp. x 4 mg/1 ml, x 8 mg/2 ml et x 20 mg/5 ml, tabl. x 0,5 mg, tabl. LP x 1 mg; Celestone (Schering) – tabl. x 0,5 mg, amp. x 4 mg/1 ml pro inj. i.v., Celestone Repetabs (Schering) – tabl. x 1 mg; Celestone Chronodose (Essex Chemie) – amp. 3 + 3 mg/ml x 1 ml et x 5 ml pro inj. i.m. et intraart.; Diprophos – amp. x 2 mg/1 ml et x 2 mg/5 ml + 5 mg/ml pro inj. i.m. et intraarticularis.

Действие: Представлява бета-изомер на дексаметазона (Prednisolon F). Отличава се от него по своето помощно противовъзпалително действие и с намаленото натрий и вода задържащо действие. Ампуларният препарат е воден разтвор а бетаметазон двунатриев фосфат за венозно и мускулно приложение, абсорбира се бързо в тъканите и терапевтичното му действие се проявява веднага. Celestone chronodose – комбинация от бетаметазонов динатриев фосфат 3 mg и бетаметазонов ацетат 3 mg за интрасиновиално (интраартикуларно, интрабурсално) и мускулно приложение. Таблетките Celestone Repetabs освобождават на два етапа съдържащия се във външната обвивка и в сърцевината бетаметазон двунатриев фосфат, с което се осигурява продължително от 6 до 8 h действие и ги прави подходящи за поддържаща терапия. Ампулите Diprophos в 1 ml съдържат 2 mg бетаметазон динатриев фосфат и 5 mg бетаметазон дипропионат за мускулно и интраартикуларно приложение. Има еквивалентна доза 0,6 mg. При парентерално приложение началото на действие варира и има продължителност 3 дни. има хепатален метаболизъм с време на полуживот 36 – 54 h. Екскретира се с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: Прилага се при всички заболявания, при които е показана кортикостероидна терапия особено при ревматични и колагенови заболявания, при алергични заболявания – бронхиална астма, тежка форма на сенна треска и алергичен ринит. Ампуларната форма за венозно и мускулно приложение се използва при остра надбъбречно корова недостатъчност, при шокови състояния, при остри алергични реакции, астматичен статус, тиреотоксична криза, при хемолитични кризи и други. Таблетките Repetabs се използват за поддържаща терапия при колагенози, малигнени хемопатии, алергични заболявания, имунни бъбречни заболявания. Celestone chronodose и Diprophos се употребяват интрасиновиално при ревматоиден артрит, остеоартрити, бурсити, епикондилити, фиброзити, тендовагинити и други.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 1 – 2 mg/24 h. При тежки случаи дозата може да се увеличи до 4 – 6 mg дневно до подобряване на състоянието. Венозно се инжектира бавно по 4 – 8 mg, при нужда и до 16 mg. Тази начална доза може да бъде повтаряна през 3 – 4-часови интервали. Интраартикуларно се прилага по една ампула. Diprophos до три пъти годишно в една и съща става. При деца оралната доза на бетаметазона е 0,017 – 0,25 mg/kg за 24 h. Обичайната мускулна доза при деца е 0,02 – 0,125 mg/kg/24 h.

Взаимодействие с други лекарства: Както при другите кортикостероидни препарати.

Странични ефекти: При продължително лечение, особено в по-големи дози дава страничните ефекти на гликокортикостероидната терапия: остеопороза, психични прояви, изостряне на язвена болест, активиране на инфекциозни и особено вирусни заболявания и други.

Противопоказания: Остеопороза, подчертана емоционална неустойчивост, язвена болест, туберкулоза, херпес симплекс на очите, остри и хронични инфекции.

 

Реклама