Acetyl-leucine (DCI)

Синоними: Tanganil (Specia).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Парентерално се прилага при тежки вертигинозни прояви, налагащи лечение по спешност, специално в случаите, когато има упорито поврьщане, което не позволява пероралното приложение. В тези случаи се инжектира бавно венозно по 1 ампула дневно. В някои случаи се налага инжектирането и на 2 ампули дневно. Мускулно не се прилага поради риск от локални реакции. Перорално при вьзрастни се прилага по 1,5 – 2,0 g дневно, но при тежки случаи и до 3,0 – 4,0 g дневно. Дневната доза се разпределя в 2 или 3 приема за предпочитане по време на ядене. Курсьт на лечение продьлжава от 10 дни до 5-6 седмици. При деца се прилага в зависимост от възрастта по ¼ до ½ дневната доза на възрастните.
За симптоматично лечение на вертигинозния синдром.
Ацетил-левциньт има антивертигинозно и антиеметично действие.
Tabl. x 500 mg; Amp. x 500 mg/5 ml.
 

Реклама