Acefylline heptaminol (DCI)

Синоними: Cariamyl (Lab. Delalande), Cariamyl (Interdelta), Corophylline (Lab. Gerda).

Лекарствени форми: Cariamyl (Delalande) – sol. 40 % pro usi interno fl. x 30 ml (25 gtt = 500 mg), tabl. x 500 mg, amp. x 500 mg/5ml; Cariamyl (Interdelta) – sol. 40 % pro usu interno fl. x 30 ml (25gtt = 500 mg), amp. x 500 mg/5ml; Corophylline – sol. 40 % pro usu interno fl. x 30 ml (25 gtt = 500 mg), tabl. x 500 mg.

Действие: Ацефилинът е дериват на теофилина, който не се превръща в организма в теофилин. Той представлява дихателен аналептик и има еупнеично действие. Ацефилинът противодейства на дихателната и сърдечна депресия, индуцирани от морфин и барбитурати. Той подобрява дихателните обеми и дебити чрез увеличаване амплитудата на дихателните движения, без да оказва значителен ефектвърху ритъма на дишането. Във висока концентрация има миотропно спазмолитично действие. Притежава и умерено антифосфодиестразно действие.

Показания: Прилага се за лечение на диспнеята при хронични бронхопневмопатии: хронична бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен енфизем, хронично белодробно сърце.

Особености на приложение и дозировка:

При деца над 30 месеца се прилага в дневна доза по 1-2 gtt/kg телесна маса от разтвора за перорална употреба, разпределена в 2 приема.

Взаимодействие с други лекарства:

Не бива да се прилага едновременно с тролеандомицин поради риск от свръхдозиране. Еритромицинът и останалите макролиди също може да повишават серумната му конценрация при комбинирано приложение. При едновременно приложение със симетидин дозировката на ацефилина трябва да се намали, също поради риск от свръхдозиране.
Дневната доза е 3-6 таблетки или 75-150 капки от разтвора за орална употреба, разпределени в 3 приема. Таблетките и капките се приемат с малко вода по време на хранене. Парентерално се прилага по 1 ампула 2 пъти дневно мускулно или бавно венозно. Може да се приложи и във венозна перфузия.
 

Реклама