Acebutolol (DCI)

Синоними: Sectral (Balkanpharma), Sectral (Aventis), Prent (Bayer), Prent (Gepepharm), Acebutolol Heumann (Heumann), Acebutolol (ct-Arzneimittel), Neptal (Rohm Pharma).

Лекарствени форми: Tabl. x 400 mg; Caps. x 200 mg; Sectral LP 500 – tabl. x 500 mg.

Действие: Ацебутололът е липофилен бета-блокер с бета-1 кардиоселективност, умерена мембрано-стабилизираща активност и слаб вътрешен симпатикомиметичен ефект. Антихипертензивният му ефект се дължи на намаление на минутния обем на сърцето, на потискане на рениновата секреция, повишаване на чувствителността на барорецепторите, инхибиция на катехоламинергичните рецептори на мозъка. Периферното съдово съпротивление, което в началото на лечението може да се повиши поради доминиране на алфа-рецепторната активност, постепенно се понижава вследствие на намалението на минутния обем на сърцето. Абсорбира се 95 % в стомашно-чревния тракт. Слабо се свързва с плазмените протеини – 10 – 26 %. Приет перорално действието му варира, пикова плазмена концентрация достига за 3 – 4 h и има продължителност на действие 6 – 8 h. Метаболизира се в черния дроб с време на полуживот 3 – 4 h до активен метаболит диацетолол и до неактивни метаболити. Елиминира се чрез жлъчката, а диацетолоът – с урината. Преминава през хемато-енцефалната бариера и през плацентата.

Показания: Прилага се за лечение на леки и средно тежки форми на АХ, включително и ренална с повишена или нормална ПРА, хиперкинетичен синдром и с тахикардия у млади болни. Прилага се при съчетаване на АХ с ИБС и при лечение на хипертензията с вазодилатори за потискане на рефлекторната синусова тахикардия.

Обичайна дозировка: 100 – 800 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва обикновено с 200 – 400 mg дневно за намиране на най-малката ефективна доза. Оптимален антихипертензивен ефект се получава обикновено с дневна доза 600 – 800. Максимална дневна доза –1,2 g. След 15 дни се наблюдава изразено понижение на артериалното налягане. Дневната доза се разпределя на два приема. След получаване на оптимален ефект дневната доза се намалява до най-малката поддържаща. Не се прилага при деца.

Взаимодействие с други лекарства: Потенцира действието на другите антиаритмични и антихипертензивни средства. Не се комбинира с МАО инхибитори.

Странични ефекти: Може да се наблюдават храносмилателни смущения, астения, псориазиформени кожни обриви, които рядко налагат прекъсване на лечението. Рядко може а се наблюдават по-тежки странични действие: изразена брадикардия, АV блок, сърдечна недостатъчност, хипогликемия, които налагат прекъсване на лечението със сектрал.

Противопоказания: Тежка степен на АV блок, синусова брадикардия под 50 удара за минута, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, синдром Raynaud, бронхиална астма, захарен диабет, през първите три месеца на бременността. 

 

Реклама